Zamówienia publiczne

Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia
Erasmus
Egzaminy
Oferta/Rekrutacja
Plan zajęć
Nauka zdalna
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Plan zamówień publicznych
Zapytania Ofertowe
Zamówienia publiczne
BIP

 

 

Zamówienia publiczne:

 

- data utworzenia: 23.11.2021

- tytuł: „Dostawa brony obrotowej oraz brony precyzyjnej”

- "Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia"

- informacja z otwarcia ofert

- informacja o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------

- data utworzenia: 7.12.2021

- 0_SWZ - Dostawa bron

- 1_Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- 2_Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

- 3_Zał. Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego

- 4_Zał. Nr 4 do SWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- 5_Zał. Nr 5 do SWZ - Identyfikator postepowania na miniPortalu

- Ogłoszenie o zamówieniu

 

17.12.2021 r.

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

- data utworzenia: 14.12.2021

- 1_Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_zmiana

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Odpowiedź na pytania z dn. 13.12.2021 r. strona internetowa


 

- data utworzenia: 23.11.2021

- tytuł: „Dostawa pielnika precyzyjnego”

- informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

- informacja z otwarcia ofert

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 22 czerwca 2022.                                         Aktualizacja: A. Wardach