Zamówienia publiczne

Strona główna
Aktualności
Ogłoszenia
Egzaminy
Oferta/Rekrutacja
Plan zajęć
Nauka zdalna
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Plan zamówień publicznych
Zapytania Ofertowe
Zamówienia publiczne
BIP

 

 

Zamówienia publiczne:

 

- data utworzenia: 01.12.2022

- tytuł: Dostawa deszczowni szpulowej z instalacją.

 

- SWZ- Dostawa deszczowni szpulowej z instalacją.

- Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

- Zał. nr 2 Projekt umowy.

- Zał. nr 3 Wzór formularza ofertowego.

- Zał. nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Zał. nr 5 Identyfikator postępowania na mini Portalu.

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

- data utworzenia: 21.11.2022

- tytuł: Dostawa sortownika optycznego z dedykowanym kompresorem oraz podajnikiem.

 

- SWZ- Dostawa sortownika optycznego

- Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna.

- Zał. nr 2 Projekt umowy.

- Zał. nr 3 Wzór formularza ofertowego.

- Zał. nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Zał. nr 5 Identyfikator postępowania na mini Portalu

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

---------------------------------------------------------------------------------

 

- data utworzenia: 21.11.2022

- tytuł: Dostawa ładowarki teleskopowej.

 

- SWZ - Dostawa ładowarki teleskopowej.

- Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna.

- Zał. nr 2 Projekt umowy.

- Zał. nr 3 Wzór formularza ofertowego.

- Zał. nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

- Zał. nr 5 Identyfikator postępowania na mini Portalu.

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

- data utworzenia: 10.11.2022

- tytuł: Przebudowa i remont budynku internatu segment A przy ZSCKR w Różańcu.

 

- SWZ - Przebudowa i remont budynku internatu segment A przy ZSCKR w Różańcu

- Zał. nr 1 - Przedmiar robót segment A

- Zał. nr 2 - Umowa przebudowa i remont segment A

- Zał. nr 3 - Nr identyfikatora segment A

- PROJEKT instalacji elektrycznej internat ZSCKR Różaniec

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Punkt dostępowy Wi-Fi

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Informacja z otwarcia ofert.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

- data utworzenia: 10.11.2022

- tytuł: Dostawa ładowarki teleskopowej

 

- SWZ - Dostawa ładowarki teleskopowej

- Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Specyfikacja techniczna. Dostawa ładowarki teleskopowej.

- Zał. nr 2 Umowa-projekt na dostawę ładowarki teleskopowej

- Zał. nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

- Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Zał. nr 5 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

---------------------------------------------------------------------------------

 

- data utworzenia: 13.10.2022

- tytuł: Dostawa łuskarki do ziarna oraz nasion z zintegrowanym

            przesiewaczem bębnowym

- SWZ - Dostawa łuskarki do ziarna oraz nasion z zintegrowanym przesiewaczem bębnowym

- Zał. nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- Zał. nr 2 do SWZ - Projekt umowy

- Zał. nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

- Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- Zał. nr 5 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

---------------------------------------------------------------------------------

 

- data utworzenia: 06.10.2022

- tytuł: Termomodernizacja budynku internatu

- Specyfikacja Warunków Zamówienia z Zał 1-8

- Zał. nr 9 Projektowane postanowienia umowy

- Zał. nr 10 Identyfikator postanowienia na miniPortalu

- Zał. nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Przedmiar robót

- Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

- informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Projekt instalacji elektrycznej internatu
-----------------------------------------------------------

 

- data utworzenia: 23.11.2021

- tytuł: „Dostawa brony obrotowej oraz brony precyzyjnej”

- "Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zamówienia"

- informacja z otwarcia ofert

- informacja o unieważnieniu postępowania

------------------------------------------------------------

 

- data utworzenia: 7.12.2021

- 0_SWZ - Dostawa bron

- 1_Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

- 2_Zał. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

- 3_Zał. Nr 3 do SWZ - Wzor formularza ofertowego

- 4_Zał. Nr 4 do SWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

- 5_Zał. Nr 5 do SWZ - Identyfikator postepowania na miniPortalu

- Ogłoszenie o zamówieniu

 

17.12.2021 r.

- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

- data utworzenia: 14.12.2021

- 1_Zał. Nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_zmiana

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Odpowiedź na pytania z dn. 13.12.2021 r. strona internetowa


 

- data utworzenia: 23.11.2021

- tytuł: „Dostawa pielnika precyzyjnego”

- informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

- informacja z otwarcia ofert

- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2023.                                         Aktualizacja: A. Wardach