Technikum

Strona główna
Aktualności
Egzaminy
Oferta/Rekrutacja
Plan zajęć
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Przetargi
BIP

 

 

ZAWÓD:

TECHNIK ROLNIK

 

Uczeń technikum rolniczego zdobywa wiedzę o agrotechnice roślin uprawnych, chowie, pielęgnowaniu i żywieniu zwierząt gospodarskich oraz obsłudze środków technicznych w stosowanych w technice rolniczej.

 

 

Pozyskuje umiejętności praktyczne w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz obsługiwania urządzeń i maszyn rolniczych.

 

 

Nowoczesny rolnik to człowiek świadomy, przedsiębiorczy oraz otwarty na nowinki technologiczne, które ułatwiają prace.

 

Absolwent technikum rolniczego może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, instytucjach służb rolnych, a także prowadzić gospodarstwo rolne. Może ubiegać się o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej do gospodarstwa rolnego oraz podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w rolnictwie.

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

  • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

 

   

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 29 marca 2019.                                        Aktualizacja: B. Jaworowska