Technikum

Strona główna
Aktualności
Egzaminy
Oferta/Rekrutacja
Plan zajęć
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Przetargi
BIP

 

ZAWÓD:

 TECHNIK AGROBIZNESU

 

 

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z prowadzeniem przedsiębiorstwa w agrobiznesie, ta szkoła jest dla Ciebie

 

Uczeń technikum agrobiznesu zdobywa wiedzę o organizowaniu i wykonywaniu prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, przetwórstwem spożywczym oraz handlem, dystrybucją, sprzedażą, promocją i reklamą produktów rolnych.

Pozyskuje umiejętności praktyczne w zakresie zasad opracowania biznesplanów, prowadzenia dokumentacji dotyczącej działalności przedsiębiorstwa w sferze agrobiznesu, stosowania zasad marketingowych.

Młodzież zdobywa umiejętności praktyczne w pracowniach produkcji rolniczej,ekonomii i warsztatach szkolnych wyposażonych w pojazdy, maszyny i urządzenia.
 

       
       

 

     
       

Absolwent technikum agrobiznesu jest przygotowany do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz działań w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zna zasady funkcjonowania rynku rolnego. Samodzielnie może prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować pracę w przedsiębiorstwach gospodarki rolno-żywnościowej – produkcyjnych, usługowych oraz handlowych.

Może ubiegać się o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego i na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2) obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4) prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych; 5) prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

Kończąc szkołę uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tytuł technika agrobiznesu, specjalisty w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie.
 

   
   

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 29 marca 2019.                                          Aktualizacja: B. Jaworowska