Kursy Kwalifikacyjne

Strona główna
Aktualności
Egzaminy
Plan zajęć
Oferta/Rekrutacja
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Przetargi
BIP

 

 

ZAWÓD: TECHNIK ROLNIK

 

Najważniejszym celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej. Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych.

Do głównych zdań zawodowych technika rolnika należy opracowywanie technologii uprawy roślin, uprawa gleby, planowanie zaopatrzenia gospodarstwa w nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych używanych w rolnictwie i inne.

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

 

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 26 marca 2019.                                        Aktualizacja: B. Jaworowska