Rok szkolny 2022/2023  

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PROJEKTU ERASMUS +

2022-1-PL01-KA121-VET-000061283

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2022/23 kształcą się na kierunkach:

- Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

W ramach projektu uczestnicy zakwalifikowani wezmą udział w zagranicznych mobilnościach zawodowych,

które odbędą się we Włoszech w terminie 16-29 IV 2023 r.

Harmonogram rekrutacji:

12 I 2023 r.- rozpoczęcie rekrutacji,

12 I 2023 r.- spotkanie informacyjne

19 I 2023 r.- zamknięcie zgłoszeń

20 I 2023 r.- ogłoszenie wyników rekrutacji

20-25 I 2023 r.- możliwość składania odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

Regulamin rekrutacji- LINK

Formularz- LINK

Wyniki rekrutacji- LINK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

Rok szkolny 2021/2022         

 

UWAGA REKRUTACJA ZAKOŃCZONA.

WYNIKI REKRUTACJI  *LINK*

 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

Rozpoczynamy nabór uczniów do udziału w projekcie nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000012354

 

Projekt skierowany jest do uczniów naszej szkoły z kierunków:

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie jeszcze w tym roku szkolnym uczestniczyć będą  m.in. w dwutygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych w terminie 13-26 marca 2022 roku w Grecji. Praktyki odbywać się będą w ciągu tygodnia, a dodatkowo w dni wolne od pracy uczniowie wezmą udział w wielu wycieczkach kulturowych.

Koordynatorem projektu jest P. Monika Piróg która udzielać będzie wszystkich szczegółowych informacji o realizacji projektu i planowanych działaniach.

Harmonogram rekrutacji do projektu:

14.02.2022 r.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu

14.02.2022 r.

Spotkanie informacyjne o projekcie

20.02.2022 r.

Zakończenie rekrutacji do projektu

21.02.2022 r.

Opublikowanie list ucz. zakwalifikowanych oraz rezerwowej listy uczestników

26.02.2022 r.

Odwołania od decyzji Komisji Naborowej


Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie pobrać można bezpośrednio u koordynatora projektu oraz ze strony internetowej szkoły.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, uczeń zainteresowany zobowiązany jest złożyć w biurze koordynatora projektu wypełniony poprawnie formularz zgłoszeniowy oraz podpisać listy akceptacji regulaminów naboru oraz uczestnictwa w projekcie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 20 stycznia 2023.                                         Aktualizacja: A. Wardach