Szkoła Policealna

Strona główna
Aktualności
Egzaminy
Plan zajęć
Oferta/Rekrutacja
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Przetargi
BIP

 

ZAWÓD: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Technik turystyki wiejskiej

    Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego

 • sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej,

 • stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach oraz prywatnych domach letniskowych.

 

   Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Cieszy się w ostatnich czasach coraz większą popularnością, ponieważ stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzenia urlopu. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory, takie jak: przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

   Mieszkańcom terenów wiejskich kierunek ten daje możliwość wykorzystania potencjału miejsc, w których żyją i które znają oraz zwiększy szanse na skuteczne otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Kierunek daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka.

  

   Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

  

   Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, jak również będą mogli podjąć pracę w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach, prywatnych domach letniskowych oraz zakładach gastronomicznych.

 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dobry kontakt z przyrodą,

 • dynamika i kreatywność w działaniu,

 • pracowitość.

Uzyskanie wykształcenia rolniczego jak również w dziedzinie turystyki wiejskiej jest podstawowym warunkiem Unii Europejskiej stawianym osobom chcącym zakupić ziemię rolniczą, dziedziczyć gospodarstwo rolne, pozyskiwać środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku nabywają takie uprawnienia.

 

 

    Podczas nauki w szkole policealnej słuchacz zdobywa kwalifikacje w zawodzie:

 

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:

 

            Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych.

            Realizowanie imprez i usług turystycznych.

         Rozliczanie imprez i usług turystycznych.

 

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:

 

            Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

            Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej.

            Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

NAUKA W SZKOLE POLICEALNEJ JEST BEZPŁATNA

W SYSTEMIE ZAOCZNYM

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ CO 2 TYGODNIE,

W PIĄTKI PO POŁUDNIU I SOBOTY

 

 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W INTERNACIE PRZYSZKOLNYM

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia dokumentów.

 

 

Wymagana dokumentacja:

 • oryginał lub odpis świadectwa potwierdzającego stopień wykształcenia średniego,

 • 3 zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie,

 • podanie o przyjęcie.

 

ZAPRASZAMY

 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 26 marca 2019.                                          Aktualizacja: B. Jaworowska