Oferta/Rekrutacja

 
Strona główna
Aktualności
Egzaminy
Oferta/Rekrutacja
Plan zajęć
Nauka zdalna
Inspektor OD
Kalendarz
Dyrekcja
Nauczyciele
Szkoła
Internat
Dokumenty
Szwajcaria
Sukcesy
Uczniowie
Galeria
Historia
Przetargi
BIP

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Wincentego Witosa w Różańcu

tel. 846899382, tel./fax 846899346

e-mail : zsarozaniec@op.pl, www.zsarozaniec.pl

facebook.com/zsarozaniec

 

 


Rekrutacja elektroniczna do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni zalogować się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/
 

Zasady rekrutacji
na rok szkolny 2020/2021

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy kształcenie w następujących zawodach:

TECHNIKUM:

 

Technik mechanizacji
rolnictwa i agrotroniki

 

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

     

 

   

     
Technik rolnik  

Technik agrobiznesu

     

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

KURSY KWALIFIKACYJNE ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej (forma zaoczna):

SZKOŁA OFERUJE UCZNIOM I SŁUCHACZOM:

  • bezpłatną naukę jazdy samochodem osobowym, ciągnikiem rolniczym, kombajnem zbożowym i naukę pracy maszynami rolniczymi,

  • możliwość odbywania praktyk zawodowych w Szwajcarii,

  • naukę na jedną zmianę,

  • bezpieczeństwo – monitoring wizyjny,

  • możliwość zakwaterowania w internacie (pokoje dwuosobowe),

  • nowoczesną bazę dydaktyczną, bogaty park maszynowy,

  • specjalistyczne szkolenia kursowe.

SZKOŁA PRZYGOTOWUJE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH.

 


Zasady rekrutacji w szkołach dziennych na rok szkolny 2020/2021:

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

Kandydaci (absolwenci szkoły podstawowej) ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni zalogować się na stronie: https://lubelszczyzna.edu.com.pl

  • Technikum

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy I szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: język polski, matematyka, język obcy, technika

• technik żywienia i usług gastronomicznych: język polski, matematyka, język obcy, technika

• technik agrobiznesu: język polski, matematyka, geografia, język obcy

• technik rolnik: język polski, matematyka, język obcy, geografia

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz.1737).

Celujący – 18 pkt.
Bardzo dobry – 17 pkt.
Dobry – 14 pkt.
Dostateczny – 8 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.
 

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klasy I publicznych szkól ponadpodstawowych określa zarządzenie nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

  • Szkoła Branżowa I stopnia

O przyjęciu do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy I szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

• ogrodnik: język polski, matematyka, język obcy, technika

• mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych: język polski, matematyka, język obcy, technika

pszczelarz: język polski, matematyka, język obcy, technika

 

cukiernik: język polski, matematyka, język obcy, technika

 

kucharz: język polski, matematyka, język obcy, technika

 

przetwórca mięsa: język polski, matematyka, język obcy, technika.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz.1737).

Celujący – 18 pkt.
Bardzo dobry – 17 pkt.
Dobry – 14 pkt.
Dostateczny – 8 pkt.
Dopuszczający – 2 pkt.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klasy I publicznych szkól ponadpodstawowych określa zarządzenie nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 

 

 


Licznik odwiedzin strony   Ostatnia aktualizacja 27 maja 2020.                                          Aktualizacja: B. Jaworowska